Executive Commmittee (2019 – 2021)

Lim Chin Heng

Lim Chin Heng

Advisor

Loh Eng Meng

Loh Eng Meng

President

Jaffa Mohamed Salleh

Jaffa Mohamed Salleh

Vice President

Lim Jia Yi

Lim Jia Yi

Hon. Secretary

Zhong Suwen, Celissa

Zhong Suwen, Celissa

Hon. Treasurer

Lai Li Sha

Lai Li Sha

Hon. Asst. Treasurer

Jessica Mak Wei-E

Jessica Mak Wei-E

Member

Koh Ee Lin

Koh Ee Lin

Member

Fang Shawn

Fang Shawn

Member

Bernadette Pung

Bernadette Pung

Member

Ng Bee Hwa

Ng Bee Hwa

Member